DMCA

We voldoen aan de kennisgevings- en verwijderingsvereisten van 17 U.S.C. § 512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Deze site kwalificeert als een “Service Provider” onder de DMCA. Dienovereenkomstig heeft het recht op bepaalde bescherming tegen claims van inbreuk op het auteursrecht, gewoonlijk de “veilige haven”-bepalingen genoemd. We bevestigen daarom het volgende beleid inzake kennisgeving en verwijdering met betrekking tot claims van inbreuk op het auteursrecht door onze gebruikers.

Kennisgeving van beweerde inbreuk:

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u ons de volgende informatie te verstrekken:

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;

(b) beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

(c) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(d) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

(f) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

Verwijderingsprocedure

We behouden ons het recht voor om op elk moment materiaal of activiteit op onze site te verwijderen en materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of gebaseerd is op feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakende activiteit blijkt. Het is ons beleid om het account van herhaaldelijke inbreukmakers op het auteursrecht te beëindigen, indien van toepassing, en we zullen snel handelen om de toegang tot al het materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander te verwijderen, volgens de procedure uiteengezet in 17 U.S.C. §512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

We behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen, aan te passen of aan te vullen, en alle gebruikers dienen deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen.